Zalo/Phone : 0366652021 0867100784

Đơn hàng 0

Hãng

Khoảng giá

Chiều dài cần đơn

Chiều dài cần lục

Chiều dài cần lure

Cỡ size dây câu cá

Độ cứng cần đài

Độ cứng cần lăng xê

Độ cứng cần lục

Độ cứng cần lure

Loại cần câu lục

Hàm lượng Carbon

Màu sắc

Size lưỡi câu đơn

Size lưỡi câu lục

Size cỡ máy câu

Chiều dài cần lăng xê