Zalo/Phone : 0366652021 0867100784

Cần Đài / Cần Đơn

1 - 16 / 82
VIEW
 • 2
 • 3
 • 4

Đơn hàng 0

Hãng

Khoảng giá

Chiều dài cần đơn

Chiều dài cần lục

Chiều dài cần lure

Cỡ size dây câu cá

  Độ cứng cần đài

  Độ cứng cần lăng xê

  Độ cứng cần lục

  Độ cứng cần lure

  Loại cần câu lục

  Hàm lượng Carbon

  Màu sắc

  Size lưỡi câu đơn

   Size lưỡi câu lục

   Size cỡ máy câu

   Chiều dài cần lăng xê